Otellerde Eğitim İhtiyaçları ve Planlaması

classic Klasik list Liste threaded Çizikli
1 mesaj Seçenekler
Cevap | Çizikli
Bu gönderiyi diğer görünümünde aç
|

Otellerde Eğitim İhtiyaçları ve Planlaması

bilgeturist
Admin
Profesyonel Otel Yöneticisi Turgay GENÇ Eğitim ihtiyaçlarını ve planlanmasını kaleme aldı."Otel işletmelerinde başarının en önemli unsuru insan gücüdür. Değişime ayak uydurabilmek ve rekabet gücünü kaybetmemek için çalışanların eğitimi ve geliştirilmesi İşletmeler açısından vazgeçilmezdir."
Otel işletmelerinde başarının en önemli unsuru insan gücüdür. İşletmelerin başarısı iş görenlerin başarısı ile doğru orantılıdır.Bu nedenle birçok işletme Eğitim planlaması yaparak iş gören eğitimini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.

İş görenlerin yeni şeyler öğrenmesi ve kendini geliştirmesi yoluyla işteki performanslarını yükseltmek mümkündür.

Planlanmış eğitim faaliyetleri ile işletmenin istediği yönde tutum ve davranış değişikliği sağlanacağı gibi çalışanların kuruma ve kurum kültürüne bağlılığı da arttırılabilir.Bu nedenle bütün işletmelerde çalışanların eğitimi ve geliştirilmesinin özel önemi vardır.

Çevredeki hızlı gelişim ve değişim nedeni ile işletmelerde teknoloji yenileşmesi gibi sebeplerle de işgören, görevinde yetersizleşme, yabancılaşma veya uyum sorunu gibi sorunlarla karşılaşmakta, başlangıçta nitelik bakımından işin gerekliliklerini karşılayan işgörenler zaman içinde çalıştıkları işin gerekliliklerini yerine getirememeye başlamaktadırlar.

Bu durum işletmenin çalışandan yeterli verimi alamamasına neden olmaktadır.

Değişime ayak uydurabilmek ve rekabet gücünü kaybetmemek için çalışanların eğitimi ve geliştirilmesi İşletmeler açısından vazgeçilmezdir.

Herhangi bir nedenle işe alınan çalışanın mevcut özellikleri ile işin niteliklerini karşıladığını düşünebiliriz. Fakat kurum kültürüne uyumu, tutum ve davranışları, işletme hedeflerini benimsemesi, işini iyi yapabilmesi, becerilerinin gelişmesi ve tecrübe kazanması ancak eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi ve sürekli eğitim faaliyetleri ile sağlanabilir.

Otel işletmeleri Planlanmış sürekli eğitim faaliyetleri ile çalışanının üzerinde olumlu yönde tutum ve davranış değişikliği yaratabileceği gibi çalışanların verimini de arttırabilirler.

İşletmelerde yapılan eğitim faaliyetlerinin işletme yönetimine birçok faydası bulunmaktadır.

-İşe yeni başlayan çalışanın işe ve işyerine uyumu daha kısa sürede sağlanır

- Hedeflenen standartların altına düşmüş çalışanların standartları yükseltilerek
üretime katılımı sağlanır.

-Çalışan işi daha kısa sürede öğrenir.
-Sürekli eğitilen bir çalışan işini bilir ve işinde uzmanlaşır.

-Uyum bozukluğu görülen işgörenlerin işletmeye uyumu sağlanır

-Çalışanın kendine güveni artar;mesleki becerileri gelişir

-Çalışanın mevcut yetenekleri ,bilim ve teknolojinin
getirdiği yenilikler öğrenilerek gelişir.

-Çalışanın Mevcut bilgileri tazelenir.

-Sürekli Eğitim faaliyetleri düzenleyen işletmenin işgücü bulması kolaylaşır.
Vizyon sahibi kalifiye işgücü ,çalışanı için eğitim faaliyetleri düzenleyen işletmeleri tercih eder.

-İşletmede denetim ve kontrol maliyetleri azalır.

-Sürekli Eğitim faaliyetleri ile işletme içinde çalışanların rekabeti artar.

-İşgücü verimi artar.

-İşgücü devir hızı azalır.

Eğitim faaliyetleri sürekli olarak yapılmalı,tüm çalışanları kapsamalı,Çalışanların istekli olması sağlanmalıdır.
Katılım tam olarak sağlanmalı,Eğitimin içeriği iş gören profiline uygun olmalıdır.

Eğitimler ceza ve ödül olarak kullanılmamalı,aksine işletme içi kariyer açılımlarında özendirici olmalıdır.

Eğitim ihtiyaçları mevcut işgücünün özellikleri,mesleki yeterliliği,yabancı dil bilgisi göz önüne alınarak belirlenmeli ve bu eksikliklere göre eğitim planlaması yapılmalıdır.
Eğitim programının hedefi ve düzeyi,katılacak çalışanlar,Programın tarihi ve süresi,Programın yöneticileri ve eğitimlerin kimler tarafından verileceği önceden belirlenmelidir.
Otel işletmelerinde diğer bir eğitim faaliyeti ise hizmet içi eğitimdir.Çalışan işbaşında iken hem çalışmakta hem de eğitim görmektedir.

Eğitim planlaması yapılırken ;

Eğitime katılacak işgücü belirlenmeli,işgörenlerin kişiliği,
özgeçmişi, performans düzeyi, öğrenimi ve eğitimi hakkında bilgi toplanmalı,İşgörenlerin eğitimden beklentileri analiz edilmeli,İşgörenlerin önerileri alınmalı ve bu bileşenler ışığında eğitim programı tasarlanmalıdır.

Sürekli Eğitim içinde yaşadığımız yüzyılda hayatın vazgeçilmezlerinden olmuştur.Otel işletmelerinin de rakabet gücünü koruyabilmeleri ve Turizm pazarında yerlerini sağlamlaştırabilmeleri için Sürekli, Kapsamlı,Planlanmış Eğitim faaliyetlerine öncelikle yer vermeleri ve İşgörenlerini eğitmeleri gerekmektedir.


Yazan: Turgay GENÇ
www.bilgeturist.com